ช่องทางการติดต่อ

สามารถติดต่อเราได้โดยใช้ช่องทางต่อไปนี้
  • ระบบ Online Support Ticket (ดีที่สุด เพราะข้อมูลบันทึกในระบบ มีเลขอ้างอิง สะดวกต่อการตามเรื่อง)
  • อีเมล:

PKR เงินกู้ (บริษัท พีเคอาร์ โบรคเกอร์ จำกัด)
128/273 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 25 ถ. พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

เวลาทำการ
วันจันทร์ – ศุกร์: เวลา 9.30 น. – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เกิดข้อผิดพลาด เว็บไม่ตอบสนองการใช้งาน กรุณาโหลดใหม่ เพื่อให้ใช้งานได้ปกติ โหลดใหม่ คลิกที่นี่ 🗙

พยายามติดต่อ server...

ติดต่อ server ไม่สำเร็จ กรุณาตรวจสอบอินเตอร์เน็ตของท่าน และโหลดหน้านี้ใหม่

ไม่สามารถเชื่อมต่อ server ได้ โหลดหน้านี้ใหม่ คลิกที่นี่