นโยบายส่วนบุคคล

ขอบคุณที่เลือกใช้บริการกับ PrakunRod.com เราเคารพสิทธิส่วนบุคคลของท่าน และมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัย และนำมาใช้อย่างโปร่งใส

นโยบายส่วนบุคคลนี้ถูกจัดทำขึ้นในนามของ บริษัท พีเคอาร์ โบรคเกอร์ จำกัด (“บริษัท”, “เรา”) มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ 128/273 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 25 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการเก็บ, การใช้ข้อมูลที่เราได้จากท่านในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังอธิบายถึงทางเลือกเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่ท่านสามารถจัดการได้

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อใช้ในการบริการและอำนวยความสะดวกตลอดทุกขั้นตอน บริษัทจะเก็บรวมรวมข้อมูลเมื่อท่านมีการติดต่อกับบริษัทในโอกาสต่างๆ เช่น เมื่อท่านเช็คเบี้ยประกัน หรือ เมื่อท่านสมัครขอใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท เป็นต้น โดยตัวอย่างข้อมูลของท่านที่บริษัทจะจัดเก็บ เช่น

 • ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน เช่น ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, เพศ, ข้อมูลบนบัตรประชาชน, ลายมือชื่อ, รูปถ่ายใบหน้า
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, ที่อยู่
 • ข้อมูลการทำงาน เช่น อาชีพ, ตำแหน่ง, สถานที่ทำงาน
 • ข้อมูลการเงิน เช่น เงินเดือน หรือรายได้อื่นๆ
 • ข้อมูลทรัพย์สินของท่าน เช่น รถยนต์ บ้าน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่บริษัทได้รับจากท่าน เช่น คู่สมรส บุตร หรือ ผู้ค้ำประกัน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด

ช่องทางการเก็บข้อมูล

เราเก็บรวมรวมข้อมูลของท่านผ่านช่องทางต่อไปนี้

 • ผ่านการใช้งานเว็บไซต์ prakunrod.com
 • ผ่านใบสมัครขอใช้บริการ
 • ผ่านช่องทางออนไลน์อื่นๆ เช่น LINE, Facebook

การนำข้อมูลไปใช้

เราเก็บข้อมูลของท่านเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น

 • เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ
 • เพื่อให้บริการตามที่ท่านร้องขอได้ เช่น เสนอราคาประกัน, สมัครประกัน, จัดทำกรมธรรม์, สมัครสินเชื่อ
 • เพื่อใช้ในการติดต่อท่าน เช่น เพื่อแจ้งสถานะการขอใช้บริการ, เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้รวมไปถึงการแจ้งเตือนต่ออายุเมื่อกรมธรรม์ของท่านใกล้หมดอายุ
 • เพื่อใช้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อใช้ในการปรับปรุงบริการ เช่น วิเคราะห์ความพึงพอใจ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ
 • เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกรรมกับผู้ให้บริการที่ท่านร้องขอ
 • เพื่อปฏิบัติตามกฏหมาย

การเปิดเผยข้อมูล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคล/หน่วยงานต่อไปนี้

 • บริษัทประกันที่ท่านประสงค์สมัครใช้บริการ
 • สถาบันการเงินที่ท่านประสงค์สมัครใช้บริการ
 • ผู้ให้บริการชำระเงิน
 • ผู้ให้บริการจัดส่งของ
 • ผู้ให้บริการประมวลข้อมูล ผู้รับจ้างช่วงต่อ พันธมิตรทางธุรกิจ
 • หน่วยงานของของรัฐที่มีอำนาจตามกฏหมาย เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นต้น

ทั้งนี้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปอย่างจำกัด เท่าที่จำเป็น เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกรรมกับบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

 • สิทธิในการไม่ให้ข้อมูล (ทั้งนี้หากเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการรับบริการ เราจะไม่สามารถให้บริการตามที่ท่านร้องขอได้)
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
 • สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้ Cookies หรือเทคโนโลยีติดตามที่มีลักษณะคล้ายกัน

Cookie คือไฟล์ขนาดเล็กที่บันทึกในฮาร์ดไดรฟ์เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งใช้ในการจดจำข้อมูลหรือค่าต่างๆ จากการที่ท่านได้เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของเรา Cookie ช่วยให้ประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของเราดีขึ้น ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับไฟล์ cookie ได้ โดยตั้งค่าให้ web browser ปฏิเสธ cookie อย่างไรก็ตามการปฎิเสธ cookie อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้บริการของเราได้ในบางส่วน

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ PrakunRod.com มีการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอาจมีนโยบายส่วนบุคคลที่แตกต่างจากเรา เราจึงไม่สามารถรับผิดชอบการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นได้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคลของเรา

ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคล เราจะทำการแจ้งให้ทราบโดยการแก้ไข “นโยบายส่วนบุคคล” ในหน้านี้ ถ้าเราตัดสินใจที่จะใช้ข้อมูลเฉพาะเจาะจงของท่านโดยต่างจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น เราจะแจ้งและขออนุญาตจากท่านโดยผ่านทางอีเมล

ติดต่อเรา

ในการใช้บริการจากเว็บไซต์ PrakunRod.com ท่านเข้าใจและยอมรับนโยบายส่วนบุคคลของตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ถ้าท่านมีคำถามหรือคำติชมเกี่ยวกับนโยบายนี้ ตลอดจนการรับบริการและการใช้งานจากเว็บไซต์ของเรา สามารถติดต่อสอบถามเราได้ตามช่องทางในหน้า "ติดต่อเรา" ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ PrakunRod.com


อัพเดต: 1 เมษายน 2564
เกิดข้อผิดพลาด เว็บไม่ตอบสนองการใช้งาน กรุณาโหลดใหม่ เพื่อให้ใช้งานได้ปกติ โหลดใหม่ คลิกที่นี่ 🗙

พยายามติดต่อ server...

ติดต่อ server ไม่สำเร็จ กรุณาตรวจสอบอินเตอร์เน็ตของท่าน และโหลดหน้านี้ใหม่

ไม่สามารถเชื่อมต่อ server ได้ โหลดหน้านี้ใหม่ คลิกที่นี่